Kangroos Company / Ege Ekoturizm Derneği

Derneğimizin amacı

Ege bölgesi ilçesi ve köylerinde ekoturizm çalışmalarına destek vermenin yanı sıra, yenilikçi, uygulanabilir, yaratıcı fikirler ortaya koyarak,  sürdürülebilir turizmi yerel halka benimsetmektir.

Ekoturizmin çevreyi koruyan ve yerel halkın refahını gözeten, doğal alanlara karşı duyarlı bir seyahat biçimi olduğu gerçeği anlatılarak kitle turizmin doğada kalıcı hasarlar bıraktığı ve buna karşı önlemler alınmazsa gelecek neslin hiç iyi olmayan bir senaryo ile yüz yüze kalacağını; bunun için de bölgemizin ilçe ve köylerinde gerçekleştireceğimiz ekoturizm temalı projelerimizle başta Türkiye’nin en büyük turizm şehirlerinden biri olan Ayvalık’ta, Türkiye’de, Avrupa’da ve dünyada bu bilinci uyandırmayı hedefliyoruz.

Hedefler

Derneğimizle dahil olacağımız projelerimiz boyunca ulaşmak istediğimiz hedefler:

  • Non formal ve informal eğitim faaliyetleri ile kültürel çeşitliliği ve ekolojiyi korumaya, toplum ve sürdürülebilir turizmi bütünleştirmeye karşı farkındalık oluşturmak,
  • Uluslararası bağlamda, gençler, gençlik destek sistemi temsilcileri, STK ve yerel yönetimler ile işbirliğini sağlayarak bölgeye uygun yeni proje ve uygulamalar üretilmesini teşvik etmek,
  • İmkanı kısıtlı ve Ege bölgesinde kırsalda yaşayan gençlerin girişimciliklerini arttırmak ve sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak, Aynı zamanda ters göçe katkı sağlamak,
  • Ege bölgesi köyleri doğası ve kültürel mirasın korunması çerçevesinde halk arasında iyi uygulamaların paylaşılmasını sağlamak,
  • Yerel yönetimlerle işbirliği yaparak bölge halkları arasında ekoturizm bilincini geliştirmek; halkın turizme aktif katılımını ve turizmden daha fazla pay almasını sağlayacak ev pansiyonculuğu, tarım temalı turlar gibi projeler geliştirmek; yöre halkının kendi ürünlerini pazarlayarak, turizmden daha fazla gelir elde etmesine yönelik projeler geliştirmek.
  • Yerel halkımızda doğayı koruma ve kollama bilinci uyandırmak.

Derneğimiz Hakkında

Ege Ekoturizm Derneği, kar amacı gütmeyen bir gençlik derneği olup doğaya, çevreye ve yerel kültürlere karşı sorumlu seyahat etmenin prensiplerini ortaya koyan, gezerken, çevreye ve buradaki yaşamın bozulmadan sürdürülmesine saygı göstermek üzerine farkındalık yaratacak pek çok yerel ve uluslararası projelere gönüllü katılım sağlayan gençlik çalışanlarından oluşmuştur.

Derneğimizin üyeleri, yüzme, dalış, su sporları, doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık gibi pek çok farklı alanda bilgi ve yetkinliğe sahip gençlerdir. Bu gençlik çalışanları dezavantajlı bölgedeki gençleri sosyal hayata dahil etme, ekoturizm ve kırsal kalkınma alanlarında bilgilendirmelerini gönüllü olarak sağlamaktadırlar. Ayrıca ekoturizmin önemi için sabunculuk, yörsel mutfak, şifalı bitkiler gibi konularda yerel çalışmalar yaparak bu etkinliklerin ekoturizme katkıları üzerine fikir alışverişi yaptırıyorlar. Kitle turizm ve ekoturizm metotlarını avantajları ve dezavantajları üzerine toplantılar düzenlemekteler. Bu anlamda diğer STK lar ile de işbirliği yapmaktalar.

Türkiye ve Avrupa’da sadece Ege Ekoturizm Derneği’nin beraber çalıştığı deniz aşırı uluslararası projeler ve Avrupa Birliği ülkelerinde ortak olduğumuz projelerle ilgili bilgi almak ve dahil olmak için; egeekoturizm@gmail.com

Twitter: https://twitter.com/egeekoturizm
Facebook: https://www.facebook.com/egeekoturizm
Instagram: https://www.instagram.com/ege.ekoturizm/